Oprava autoskla

Pretože čelné sklo automobilu je predovšetkým ochranou vodiča a posádky vozidla, je nutné, aby bolo v úplnom poriadku. Sklo chráni cestujúcich pred slnečným žiarením, pred hlukom a inými nepriaznivými vplyvmi, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať zdravie posádky vozidla. Drobné poškodenie opravíme tak, že zostávajú zachované pôvodné vlastnosti autoskla bez nutnosti jeho výmeny.

K poškodeniu čelného skla dochádza najčastejšie od kamienkov odlietajúcich z vozovky a takto poničené sklo väčšinou ide opraviť. Záleží však, na ktorom mieste je sklo poškodené. Opravou, čiže scelením, dôjde k obnoveniu pevnosti a stability skla. Estetická kvalita opravy závisí i na dobe, ktorá uplynula od času, kedy sklo bolo poškodené. Pokiaľ vodič s poškodeným sklom jazdí dlhší čas, do praskliny sa dostávajú častice prachu a iné nečistoty, tie potom majú vplyv na výslednú pevnosť a estetickú kvalitu opravovaného skla.

Preto určite odporúčame opravu čelného skla neodkladať.
Ak sa však jedná o poškodenie skla v priestore pred vodičom, oprava sa nedá urobiť. Za priestor určený na  výhľad vodiča je prakticky považované miesto, kde na povrch skla dosadajú stierače pri stieraní dažďa.

KEDY JE MOŽNÉ AUTOSKLO OPRAVIŤ?

Ak poškodenie nepresahuje
veľkosť 2€ mince

Ak poškodenie nieje v priamom
výhľade vodiča

PRI OPRAVE AUTOSKLA ZARUČÍME:

Zamedzenie ďalšiemu šíreniu
poškodenia

Zlepšenie viditeľnosti cez poškodené
miesto

Zníženie doby strávenej u nás na
cca. 30 min

TYPY PUKLÍN

TRIEŠTIVÁ PUKLINA

T-PUKLINA

OKO S PUKLINOU

OKO

KOMBINOVANÁ PUKLINA

HVIEZDICOVÁ PUKLINA