VÝMENA AUTOSKLA

Pokiaľ sa nedá urobiť oprava čelného skla, najmä ak došlo k jeho poškodeniu na mieste výhľadu vodiča, urobíme jeho výmenu. Pri výmene používame také sklá, ktoré spĺňajú požiadavky materiálu používaného pri výrobe vozidla.
Robíme dva typy zasklievania a to jednak tzv. do gumy. Tento sa používa najmä pri starších typoch automobilov. Spôsob výmeny nie je časovo náročný, preto tomu doba výmeny zodpovedá. Spravidla sa táto oprava urobí na počkanie.
Druhý, podstatne odborne a časovo náročnejší spôsob, je tzv. lepenie skla. Po demontáži poškodeného skla sa nové sklo lepí rovno na rám karosérie vozidla. Rám a sklo sa chemicky ošetrí, čím sa zabráni vzniku korózie na ráme karosérie. Na ošetrenie skla, rámu a nalepenie skla využívame len vynikajúce a osvedčené technológie, ktoré garantujú požadovanú tesnosť skla.
Na výmenu skla poskytujeme záruku, pokiaľ dôjde k zatekaniu vody do vnútra vozidla a pod.

Záruka, proti zatekaniu, podfukovaniu, či odlepeniu vymeneného autoskla + prelepenie TK+EK nálepiak.

AKÝ JE POSTUP VÝMENY AUTOSKLA?

1. Konzultácia a výber výrobcu autoskla

2. Montáž nového autoskla

3. Prelepenie autoskla a diaľničných nálepiek